Wijster: (0593) 56 20 34  Ureterp: (0512) 78 53 97 
Inloggen

Tarieven

Tarieven

Ik wil de tarieven weten voor een:

Abonnement eenmanszaak

Bij onze basis-werkwijze levert u uw administratie geheel digitaal aan, maar blijft de persoonlijke aandacht van kracht.*

Digitaal aanleveren gaat bij ons als volgt:

U ontvangt toegang tot een digitale postbak. Via deze toegang kunt u via een speciaal emailadres, een APP op uw telefoon of het online-portal, al uw administratie documenten bij ons aanleveren. Daarnaast leggen we een rechtstreekse bankkoppeling met ons boekhoudsysteem in Exact-online, mits u bankiert bij de KNAB, ING, Rabobank, bunq of ABN Amro. Is het leggen van een rechtstreekse bankkoppeling (nog) niet mogelijk dan ontvangen wij de bankafschriften van u in een MT940 formaat, zodat we uw administratie geheel digitaal kunnen verwerken.

* Wilt u graag op een andere manier aanleveren of heeft u vragen over de digitale aanlevering? Neem dan contact met ons op voor alternatieven en/of uitleg.

De volgende werkzaamheden en producten zijn in de basis-werkwijze opgenomen:

 • Verwerken van uw financiële administratie;
 • Verzorgen van uw aangiften btw per maand of kwartaal;
 • U krijgt, desgewenst, toegang tot onze portal
  Exact-online “Mijn administratie bij Reitsma en de Jong” (APP en online);
 • Samenstellen van de jaarrekening van uw onderneming;
 • Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting van u en wanneer u een (fiscale) partner heeft ook die van uw partner;
 • Wij ondersteunen u gedurende het jaar in de vorm van een financiële en administratieve helpdesk, welk bij het abonnement is inbegrepen;
 • Een jaarlijks gesprek n.a.v. de opgestelde jaarcijfers;

Abonnementsprijzen

De abonnementsprijzen zijn sterk afhankelijk van de omvang van uw administratie. De omvang meten we, onder andere, aan de hand van het gemiddeld aantal inkoop- en verkoopfacturen per jaar.
Naast de andere elementen die u eventueel wilt toevoegen aan onze basis-werkwijze of overige wensen, bespreken we in een geheel vrijblijvend oriëntatiegesprek met u de mogelijkheden en spreken met elkaar een vast tarief per maand af.

De afspraken leggen we contractueel vast, voor een afgesproken periode. Periodiek evalueren we de met u afgesproken werkwijze en stellen deze desgewenst bij. Voor ons is het belangrijk dat we samen met u tot een praktische, duidelijke en efficiënte werkwijze komen die zowel bij u als bij ons past. Nieuwsgierig geworden wat dit voor u betekent?

Kasadministratie

Een kasadministratie wordt door ondernemers op divers manieren gevoerd. Van een dagelijks geschreven kasboek tot een zeer geavanceerde onlinekassa die al dan niet gekoppeld is aan uw webshop. In alle gevallen vinden we met u een praktische oplossing voor uitwisseling met onze boekhoudsoftware. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een Excel kasboeksjabloon of een uitwisseling die geheel geïntegreerd is met uw kassa en/of webshop. Neem contact met ons op om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken.

Zelf factureren

Uw klanten een correcte factuur sturen en er vervolgens voor zorgen dat deze betaald worden, vormt de basis van het ontvangen van de beloning voor uw werkzaamheden of het verkopen van uw producten. Voor veel ondernemers is dit een tijdrovende werkzaamheid die op vele manieren gedaan wordt. We zien nog veel ondernemers gebruik maken van Microsoft Word of Excel of via geschreven bonnen. Om u te ondersteunen, tijd voor u te besparen en tegelijk te voldoen aan de wet en regelgeving, kunt u gebruik maken van een praktisch factureerprogramma.
Er zijn vele geschikte alternatieven, waar onder rechtstreeks factureren vanuit uw administratie in Exact-online. Specifiek voor MKB ondernemers zonder webshop, raden wij als alternatief bijvoorbeeld WeFact aan. Een programma dat eigentijds en praktisch is in het gebruik en bovendien geheel aansluit bij uw administratie in Exact-online.
Bent u nieuwsgierig geworden of het digitaal en online factureren bij u past en u veel tijd en zorgen uit handen kan nemen?

Tussentijdse cijfers

Onze basis-werkwijze kunt u upgraden met tussentijdse cijfers, eventueel aangevuld met een analyse er van. Wij stellen deze overzichten per maand of per kwartaal voor u op, aansluitend aan de verwerking van de financiële administratie en stellen ze u digitaal ter beschikking.

Overige tarieven

Voor de loonadministratie hebben we een samenwerking met SKW, Salariskantoor Willems te Hoogeveen. Er wordt minimaal een maandelijkse loonstrook, loonaangifte en pensioenopgave verzorgd. De tarieven zijn zeer afhankelijk van uw branche en uw overige wensen. Bij het formulier bij deze tarievenpagina kunt u aangeven hoeveel personeelsleden u heeft en wat uw overige wensen zijn. U ontvangt voor deze diensten een voor u op maat gemaakte prijsopgaaf.

Starterskorting

Startende ondernemers (het eerste jaar van inschrijving bij de Kamer van koophandel) ontvangen het 1e jaar een starterskorting op alle bovenstaande prijzen van 20%.

Abonnement BV(-structuur)

Bij onze basis-werkwijze levert u de administratie van uw Besloten Vennootschap(pen) geheel digitaal aan, maar blijft de persoonlijke aandacht van kracht.*

Digitaal aanleveren gaat bij ons als volgt:

U ontvangt toegang tot een digitale postbak. Via deze toegang kunt u via een speciaal emailadres, een APP op uw telefoon of het online-portal, al uw administratie documenten bij ons aanleveren. Daarnaast leggen we een rechtstreekse bankkoppeling met ons boekhoudsysteem in Exact-online, mits u bankiert bij de KNAB, ING, Rabobank, bunq of ABN Amro. Is het leggen van een rechtstreekse bankkoppeling (nog) niet mogelijk dan ontvangen wij de bankafschriften van u in een MT940 formaat, zodat we uw administratie geheel digitaal kunnen verwerken.

* Wilt u graag op een andere manier aanleveren of heeft u vragen over de digitale aanlevering? Neem dan contact met ons op voor alternatieven en/of uitleg.

De volgende werkzaamheden en producten zijn in de basis-werkwijze opgenomen:

 • Verwerken van de financiële administratie;
 • Verzorgen van de aangiften btw per maand of kwartaal;
 • U krijgt, desgewenst, toegang tot onze portal
  Exact-online “Mijn administratie bij Reitsma en de Jong” (APP en online);
 • Samenstellen van de jaarrekening van uw vennootschap;
 • Verzorgen notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 • Opstellen van uw aangifte vennootschapsbelasting;
 • Samenstellen en publiceren van de publicatiestukken t.b.v. deponering bij KVK
 • Wij ondersteunen u ook gedurende het jaar in de vorm van een financiële en administratieve helpdesk, welke bij het abonnement is inbegrepen;
 • Een jaarlijks gesprek n.a.v. de opgestelde jaarcijfers;

Abonnementsprijzen

De abonnementsprijzen zijn sterk afhankelijk van de omvang van de administratie van uw vennootschap. De omvang meten we, onder andere, aan de hand van het gemiddeld aantal inkoop- en verkoopfacturen per jaar. Naast de andere elementen die u eventueel wilt toevoegen aan onze basis-werkwijze of overige wensen, bespreken we in een geheel vrijblijvend oriëntatiegesprek met u de mogelijkheden en spreken met elkaar een vast tarief per maand af.

De afspraken leggen we contractueel vast, voor een afgesproken periode. Periodiek evalueren we de met u afgesproken werkwijze en stellen deze desgewenst bij. Voor ons is het belangrijk dat we samen met u tot een praktische, duidelijke en efficiënte werkwijze komen die zowel bij u als bij ons past. Nieuwsgierig geworden wat dit voor uw BV betekent?

Kasadministratie

Een kasadministratie wordt door ondernemers op divers manieren gevoerd. Van een dagelijks geschreven kasboek tot een zeer geavanceerde onlinekassa die al dan niet gekoppeld is aan uw webshop. In alle gevallen vinden we met u een praktische oplossing voor uitwisseling met onze boekhoudsoftware. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een Excel kasboeksjabloon of een uitwisseling die geheel geïntegreerd is met uw kassa en/of webshop.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw B.V. te bespreken.

Zelf factureren

Uw klanten een correcte factuur sturen en er vervolgens voor zorgen dat deze betaald worden, vormt de basis van het ontvangen van de beloning voor uw diensten of het verkopen van uw producten. Voor veel ondernemers is dit een tijdrovende werkzaamheid die op vele manieren gedaan wordt.
We zien nog veel ondernemers gebruik maken van Microsoft Word of Excel of via geschreven bonnen.
Om u te ondersteunen, tijd voor u te besparen en tegelijk te voldoen aan de wet en regelgeving, kunt u gebruik maken van een praktisch factureerprogramma. Er zijn vele geschikte alternatieven, waar onder rechtstreeks factureren vanuit uw administratie in Exact-online.
Specifiek voor MKB-ondernemingen zonder webshop, raden wij als alternatief bijvoorbeeld WeFact aan. Een programma dat eigentijds en praktisch is in het gebruik en bovendien geheel aansluit bij de administratie van uw vennootschap in Exact-online.

Bent u nieuwsgierig geworden of het digitaal en online factureren voor uw BV past en u veel tijd en zorgen uit handen kan nemen?

Tussentijdse cijfers

Onze basis-werkwijze kunt u upgraden met tussentijdse cijfers, eventueel aangevuld met een analyse er van. Wij stellen deze overzichten per maand of per kwartaal voor uw vennootschap op, aansluitend aan de verwerking van de financiële administratie en stellen ze u digitaal ter beschikking.

Tarieven loonadministratie

Voor de loonadministratie hebben we een samenwerking met SKW, Salariskantoor Willems te Hoogeveen. Er wordt minimaal een maandelijkse loonstrook, loonaangifte en pensioenopgave verzorgd. De tarieven zijn zeer afhankelijk van uw branche en uw overige wensen. Bij het formulier bij deze tarievenpagina kunt u aangeven hoeveel personeelsleden u heeft en wat uw overige wensen zijn. U ontvangt voor deze diensten een voor u op maat gemaakte prijsopgaaf.

Tarieven (Personal) holding en de Directeur/aandeelhouder

De hier boven genoemde werkwijze en mogelijkheden gelden vooral voor een zogenaamde BV - werkmaatschappij. Zeg maar de eigenlijke onderneming. Speciaal voor een Personal Holding, pensioen BV of stamrecht BV hebben wij een heel praktische werkwijze ontwikkeld.
Hierdoor kunnen wij voor u heel efficiënt en geheel volgens de van toepassing zijnde de wet en regelgeving uw administratieve verplichtingen verzorgen.

De volgende werkzaamheden en producten zijn in de basis-werkwijze voor uw Personal Holding of uw pensioen of stamrecht BV opgenomen:

 • Samenstellen van de jaarrekening van uw vennootschap;
 • Verzorgen notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 • Opstellen van uw aangifte vennootschapsbelasting;
 • Samenstellen en publiceren van de publicatiestukken t.b.v. deponering bij KVK
 • Een jaarlijks gesprek n.a.v. de opgestelde jaarcijfers;

Daarnaast zijn er optioneel nog de volgende werkzaamheden mogelijk voor u van toepassing:

Btw-plicht:

 • Verwerken van de financiële administratie en het verzorgen van de BTW aangifte per maand of kwartaal;

Salaris directeur/aandeelhouder:

 • Het via de samenwerking met SKW te Hoogeveen verzorgen van de loonadministratie;

Inkomsten uit management fee, huur of andere periodieke inkomsten waarvoor een factuur uitgereikt moet worden:

 • Op een zeer praktische wijze voor uw verzorgen van de uitgaande periodieke facturen;

Directeur/aandeelhouder (DGA)

Indien gewenst verzorgen we, in combinatie met het voorgaande, voor een vast bedrag t.b.v. u als DGA (directeur/aandeelhouder) de aangifte inkomstenbelasting en wanneer u een (fiscale) partner heeft ook die van uw partner;

Starterskorting

Startende vennootschappen (het eerste jaar van inschrijving bij de Kamer van koophandel en geen voortzetting van uw eenmanszaak, VOF of maatschap) ontvangen het 1e jaar een starterskorting op het abonnement tarief, dat we met u hebben samengesteld, van 20%.

Abonnement VOF / Maatschap

Bij onze basis-werkwijze levert u de administratie van uw VOF of maatschap geheel digitaal aan, maar blijft de persoonlijke aandacht van kracht.*

Digitaal aanleveren gaat bij ons als volgt:

U ontvangt toegang tot een digitale postbak. Via deze toegang kunt u via een speciaal emailadres, een APP op uw telefoon of het online-portal, al uw administratie documenten bij ons aanleveren. Daarnaast leggen we een rechtstreekse bankkoppeling met ons boekhoudsysteem in Exact-online, mits u bankiert bij de KNAB, ING, Rabobank, bunq of ABN Amro. Is het leggen van een rechtstreekse bankkoppeling (nog) niet mogelijk dan ontvangen wij de bankafschriften van u in een MT940 formaat, zodat we uw administratie geheel digitaal kunnen verwerken.

* Wilt u graag op een andere manier aanleveren of heeft u vragen over de digitale aanlevering? Neem dan contact met ons op voor alternatieven en/of uitleg.

De volgende werkzaamheden en producten zijn in de basis-werkwijze opgenomen:

 • Verwerken van de financiële administratie;
 • Verzorgen van de aangiften btw per maand of kwartaal;
 • U krijgt, desgewenst, toegang tot onze portal
  Exact-online “Mijn administratie bij Reitsma en de Jong” (APP en online);
 • Samenstellen van de jaarrekening van uw VOF of maatschap;
 • Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting van alle vennoten en eventuele (fiscale) partners;
 • Wij ondersteunen u gedurende het jaar in de vorm van een financiële en administratieve helpdesk, welk bij het abonnement is inbegrepen;
 • Een jaarlijks gesprek n.a.v. de opgestelde jaarcijfers;

Abonnementsprijzen

De abonnementsprijzen zijn sterk afhankelijk van de omvang van de administratie van uw maatschap of VOF. De omvang meten we, onder andere, aan de hand van het gemiddeld aantal inkoop- en verkoopfacturen per jaar. Naast de andere elementen die u eventueel wilt toevoegen aan onze basis-werkwijze of overige wensen, bespreken we in een geheel vrijblijvend oriëntatiegesprek met u de mogelijkheden en spreken met elkaar een vast tarief per maand af.

De afspraken leggen we contractueel vast, voor een afgesproken periode. Periodiek evalueren we de met u afgesproken werkwijze en stellen deze desgewenst bij. Voor ons is het belangrijk dat we samen met u tot een praktische, duidelijke en efficiënte werkwijze komen die zowel bij u als bij ons past.

Nieuwsgierig geworden wat dit voor uw VOF of maatschap betekent?

Kasadministratie

Een kasadministratie wordt door ondernemers op divers manieren gevoerd. Van een dagelijks geschreven kasboek tot een zeer geavanceerde onlinekassa die al dan niet gekoppeld is aan uw webshop. In alle gevallen vinden we met u een praktische oplossing voor uitwisseling met onze boekhoudsoftware. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een Excel kasboeksjabloon of een uitwisseling die geheel geïntegreerd is met uw kassa en/of webshop.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw VOF of maatschap te bespreken.

Zelf factureren

Uw klanten een correcte factuur sturen en er vervolgens voor zorgen dat deze betaald worden, vormt de basis van het ontvangen van de beloning voor uw werkzaamheden of het verkopen van uw producten. Voor veel ondernemers is dit een tijdrovende werkzaamheid die op vele manieren gedaan wordt. We zien nog veel ondernemers gebruik maken van Microsoft Word of Excel of via geschreven bonnen.
Om u te ondersteunen, tijd voor u te besparen en tegelijk te voldoen aan de wet en regelgeving, kunt u gebruik maken van een praktisch factureerprogramma. Er zijn vele geschikte alternatieven, waar onder rechtstreeks factureren vanuit uw administratie in Exact-online.
Specifiek voor MKB-ondernemingen zonder webshop, raden wij als alternatief bijvoorbeeld WeFact aan. Een programma dat eigentijds en praktisch is in het gebruik en bovendien geheel aansluit bij uw administratie in Exact-online.

Bent u nieuwsgierig geworden of het digitaal en online factureren voor uw VOF of maatschap past en u veel tijd en zorgen uit handen kan nemen?

Tussentijdse cijfers

Onze basis-werkwijze kunt u upgraden met tussentijdse cijfers, eventueel aangevuld met een analyse er van. Wij stellen deze overzichten per maand of per kwartaal voor uw VOF of maatschap op, aansluitend aan de verwerking van de financiële administratie en stellen ze u digitaal ter beschikking.

Tarieven loonadministratie

Voor de loonadministratie hebben we een samenwerking met SKW, Salariskantoor Willems te Hoogeveen. Er wordt minimaal een maandelijkse loonstrook, loonaangifte en pensioenopgave verzorgd. De tarieven zijn zeer afhankelijk van uw branche en uw overige wensen. Bij het formulier bij deze tarievenpagina kunt u aangeven hoeveel personeelsleden u heeft en wat uw overige wensen zijn. U ontvangt voor deze diensten een voor uw VOF of maatschap op maat gemaakte prijsopgaaf.

Starterskorting

Startende ondernemingen (het eerste jaar van inschrijving bij de Kamer van koophandel) ontvangen het 1e jaar een starterskorting op het abonnement tarief, dat we met u hebben samengesteld, van 20%.

Het begint met contact

Ik wil graag meer informatie over de tarieven voor een VOF / Maatschap. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Benieuwd naar onze tarieven? Kies uw bedrijfsvorm en vraag vrijblijvend informatie aan!