Wijster: (0593) 56 20 34  Ureterp: (0512) 78 53 97 
Inloggen

Onze privacy verklaring

Reitsma & de Jong is verantwoordelijk te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.
In het kader van deze wet hebben we een privacyverklaring opgesteld t.b.v. een ieder waarvan wij persoonsgegevens vastleggen. In onze Algemene Voorwaarden hebben wij in het kader van de werkzaamheden voor onze klanten in de bijlage, een verwerkingsovereenkomst in het kader van deze regelgeving opgenomen.

In het kader van de gewijzigde regelgeving (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan vindt u onder aan deze pagina onze privacyverklaring.

Onze privacy verklaring

Vragen of opmerkingen?

Heeft u nadere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Dan kunt u deze richten aan:

REITSMA & DE JONG administratie en belastingadvies
Betreft: Informatiebeveiliging
Mr. Haddersstraat 13
9418 PB Wijster
Telefoon: (0593) 56 20 34
Email: informatiebeveiliging@reitsma-dejong.nl

Neem contact met ons op