• (0593) 56 20 34
Wijster: (0593) 56 20 34  Ureterp: (0512) 78 53 97 
Inloggen

Nieuws

Nieuws

Wat gaat u doen met uw pensioen?

Wat gaat u doen met uw pensioen? Misschien heeft u het lange tijd voor u uitgeschoven, maar 2019 is het jaar waarin u echt een beslissing moet nemen. Wat gaat u doen met uw pensioen in eigen beheer? Kiest u voor afkoop met een korting (19,5%) of toch voor omzetting in een oudedagsverplichting (ODV)? Of […] ..

KOR niet altijd voordelig: zorg voor tijdige afmelding

KOR niet altijd voordelig: zorg voor tijdige afmelding Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet lager dan € 20.000? U wordt dan automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR per 1 januari 2020. Maar dat is niet in alle gevallen voordelig. Als het nadelig is, moet u zich uiterlijk vóór 20 […] ..

Run op bestellingen van elektrische auto’s

Run op bestellingen van elektrische auto’s Bent u van plan om in een elektrische auto te gaan rijden, en wilt u nog profiteren van het lage bijtellingspercentage van 4%? Dan moet u wel snel zijn! Het bijtellingspercentage wordt namelijk volgend jaar verdubbeld naar 8%. Deze verhoging is een verrassing in het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord. Aanvankelijk […] ..

Vraag nu subsidie aan voor praktijk- of werkleerplaatsen

Vraag nu subsidie aan voor praktijk- of werkleerplaatsen Biedt u een praktijk- of werkleerplaats aan voor het studiejaar 2018/2019? Dan kunt u deze zomer (tot uiterlijk 16 september) subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van een deelnemer, leerling of student. Deze subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt […] ..

Belastingdienst stuurt brieven aan oud-ANBI’s voor opgaaf vermogen 2018

Belastingdienst stuurt brieven aan oud-ANBI’s voor opgaaf vermogen 2018 Bent u bestuurder van een instelling waarvan de ANBI-status op of na 1 januari 2013 is beëindigd. Dan ontvangt u begin juli een brief van de Belastingdienst. In de brief wordt aan het bestuur van de instelling verzocht vermogensgegevens over het jaar 2018 door te geven. […] ..

Box-3-heffing zal niet eerder dan in 2021 worden verlaagd

Box-3-heffing zal niet eerder dan in 2021 worden verlaagd Zoals bekend wordt uw spaargeld zwaar belast in box 3. Staatssecretaris Snel heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het mogelijk is om op Prinsjesdag met een oplossing te komen voor de huidige onrechtvaardige box-3-heffing. Hij merkt wel op dat het jaar 2020 […] ..

Belastingdienst wijst massaal bezwaar box-3-heffing af over de jaren 2013 tot en met 2016

Belastingdienst wijst massaal bezwaar box-3-heffing af over de jaren 2013 tot en met 2016 De Belastingdienst heeft op zijn website een update geplaatst over de massaalbezwaarprocedures tegen de box-3-heffing over de jaren 2013 tot en met 2016. In die update geeft de Belastingdienst aan dat het massaal bezwaar over de jaren 2013 tot en met […] ..

Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingsinstelling!

Pas op met aanvragen ongehuwden-AOW na opname in verzorgingsinstelling! Wordt u of uw echtgeno(o)t(e) opgenomen in een verzorgingsinstelling of is dat binnenkort aan de orde? Beoordeel dan snel of verhoging van de AOW-uitkering nadelig zou kunnen uitpakken voor de eigen bijdrage. Als een van beide echtgenoten wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, kunnen beiden de ongehuwden-AOW-uitkering […] ..

Aandelen aan toonder per 1 juli afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen

Aandelen aan toonder per 1 juli afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen De papieren aandelen aan toonder worden op 1 juli 2019 afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. Dit moet misbruik van deze aandelen voorkomen. De aandelen aan toonder worden via een statutenwijziging omgezet in aandelen op naam. Doet de vennootschap dit niet, dan gebeurt dit van rechtswege op […] ..

Opfokken melkvee is ontwikkelen bedrijfsmiddel – btw-aftrek toegestaan

Opfokken melkvee is ontwikkelen bedrijfsmiddel – btw-aftrek toegestaan Het binnen het eigen bedrijf opfokken van jongvee moet worden aangemerkt als het ontwikkelen van een bedrijfsmiddel. De btw op de opfokkosten is aftrekbaar en kan worden herzien overeenkomstig haar bestemming. Ook melk producerende koeien zijn bedrijfsmiddelen. De btw-herzieningsregels zijn van toepassing. Dit is wat de Hoge […] ..

'Handboek Ondernemen 2019' gepubliceerd

U kunt het 'Handboek Ondernemen 2019' nu downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.

Kindgebonden budget na stopzetten niet automatisch hervat (update)

Had u vroeger kindgebonden budget, maar is dat gestopt? Het is dan mogelijk dat u daarna opnieuw in aanmerking kwam voor kindgebonden budget. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen of het inkomen van uw partner is gedaald. Of omdat u gescheiden bent en daardoor minder inkomen in uw huishouden hebt. Of u hebt nog een kind gekregen.

Bezwaren box 3-heffing 2017 aangewezen als massaal bezwaar

Bezwaren tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2017 zijn door staatssecretaris Snel van Financiën aangewezen als massaal bezwaar. Wij beoordelen of uw bezwaar mee kan doen met de massaalbezwaarprocedure en daarover krijgt u een brief van ons.