• (0593) 56 20 34
Wijster: (0593) 56 20 34  Ureterp: (0512) 78 53 97 
Inloggen

De ondernemer... de persoon achter de cijfers

De ondernemer... de persoon achter de cijfers

Wij dragen ons motto ´er is zoveel meer dan alleen cijfers!´ met overtuiging uit. Wij kijken vooral naar de ondernemer, de persoon achter de cijfers. Vanzelfsprekend staat alles wat we doen in het teken van kwaliteit. Dat goed luisteren daarbij van groot belang is om een juiste vertaalslag te maken naar datgene wat de ondernemer drijft, is voor ons een feit. Wij doen waar wij goed in zijn.

De ondernemer... de persoon achter de cijfers

De juiste informatie op de juiste tijd

Onze dienstverlening is gericht op het leveren van de juiste informatie op de juiste tijd. Door gebruik te maken van de online vastlegging van uw administratie heeft u ten alle tijde inzicht in uw financiële positie. Wij helpen u hierbij door periodiek de vastlegging te controleren en samen met u de verbeterpunten te bespreken.

Met een jaarbegroting kunt u zelf de vinger aan de pols houden. U kunt zelf de meeste financiële overzichten samenstellen. Natuurlijk kunnen wij ook voor u de administratieve vastlegging van uw administratie verzorgen. U zegt het maar...

Uw jaarrekening wordt door ons op basis van de gevoerde administratie opgesteld. Vanzelfsprekend voldoet zij aan alle wettelijke vereisten en wordt zo efficiënt mogelijk door ons samengesteld. Alle jaarrekeningen worden volgens vaste protocollen opgesteld zodat niets wordt vergeten. Onze medewerkers zijn prima opgeleid en houden hun kennis op niveau. Het werk dat ons kantoor verlaat is door tenminste twee paar ogen gezien. Alles wordt elektronisch vastgelegd in onze dossiers en uiteraard is geheimhouding voor ons een logisch begrip. Onze werkwijze leidt tot kwaliteitsverbetering en betere productiviteit. Belangrijke factoren in ons vak die u ten goede komen.

Neem contact met ons op

Ondernemers coachen

"Life is what happens while you are busy making other plans" (John Lennon)

In de geest van deze gedachte leveren wij de ondersteuning om te ondernemen vanuit de strategie die bij u past. Uitgangspunt is dat u zelf weet welke doelen u zichzelf stelt en hoe u deze wilt bereiken. Wij kunnen u hierbij helpen om duidelijkheid te scheppen zodat u zelf uw pad kunt kiezen. Hierbij fungeren wij als klankbord of coach, waar u op dat moment behoefte aan heeft. Door onze kennis van zaken en kennis van u als klant, kunnen we u adviseren, gevraagd en ongevraagd zodat u als ondernemer uw doelen kunt bereiken. Betrokkenheid, slagvaardigheid en duidelijke communicatie zijn hierbij vanzelfsprekend. Soms trappen wij op de rem, soms gooien wij wat hout op het vuur, net waar de situatie of u om vraagt.

De ondernemer... de persoon achter de cijfers

Zaken die je niet in de collegezaal leert...

Of het nu gaat om liquiditeits- en financieringsaanvragen, overdracht vaan aandelen of afgeven van een verklaring, met de meeste zaken hebben onze adviseurs ruimschoots ervaring. Maar in de zaken die wij dagelijks in de praktijk tegenkomen gaat het vaak om meer dan alleen financiële zaken. Als vertrouwenspersoon van de ondernemer praten wij mee over zaken die je niet in de collegezaal leert... maar wel in de praktijk tegen aanloopt. Want, er is inderdaad zoveel meer dan cijfers...

Het menselijke aspect komt in familiebedrijven vaak naar voren en zorgt soms voor nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdracht of nalatenschappen. Steeds weer proberen wij zo objectief mogelijk de zaken voor het voetlicht te brengen. De ondernemer kan zo de beste keuze maken die bij hem past, ook al adviseren wij soms misschien anders.

Neem contact met ons op

Belastingadvies

"Er zijn slechts twee dingen zeker in het leven: dood en belastingen" (Benjamin Franklin)

Helaas, of u nu een ondernemer bent of een particulier: belasting betalen moet in Nederland. Daar komt u helaas niet onderuit. Te veel belasting betalen is echter ook niet nodig...

Wij kunnen u helpen om verstandig met uw aangiften om te gaan. We verstrekken fiscale adviezen en verzorgen belastingaangiften voor particulieren en ondernemers. Dat doen we op een persoonlijke en toegewijde manier, zodat u ervan op aan kunt dat uw zaken altijd perfect en op tijd geregeld zijn. Ook indien het eens wat minder loopt in bijvoorbeeld de communicatie met de belastingdienst kunnen wij u van dienst zijn. Om u te ontzorgen.....

Even kennismaken?

Heeft u vragen over uw onderneming? Verkeert uw bedrijf in financiële problemen? Of wilt u weten of u nog op de goede weg zit met uw bedrijf? Neem gerust eens contact met ons op!