Wijster: (0593) 56 20 34  Ureterp: (0512) 78 53 97 
Inloggen

De ondernemer... de persoon achter de cijfers

De ondernemer... de persoon achter de cijfers

Naar uw verhaal luisteren. Dat is wat wij graag doen. Hiermee dragen wij met overtuiging ons motto uit. Want: ‘er is zoveel meer dan cijfers!’ Wat wij belangrijk vinden? De persoon achter die cijfers! Wij willen weten wat u beweegt en wie u bent als ondernemer. Vanzelfsprekend staat alles wat we doen in het teken van kwaliteit. Om een juiste vertaalslag te maken luisteren we naar uw verhaal, kijken we naar uw drijfveren en naar uw passie. Zo zetten wij onze kennis passend in. Zo doen wij waar wij goed in zijn!

De ondernemer... de persoon achter de cijfers

De juiste informatie op de juiste tijd

Wij leveren de juiste informatie op de juiste tijd. Zo ziet onze dienstverlening er in grote lijnen uit. Uw administratie leggen we daarbij online vast. Op die manier hebt u te allen tijde zelf inzicht in uw financiële positie. Wij controleren vervolgens periodiek wat u vastlegt. Daarbij bespreken we met u de verbeterpunten.

Met een jaarbegroting houdt u zelf de vinger aan de pols. U stelt daarbij zelf de meeste financiële overzichten samenstellen. Wilt u liever dat wij uw administratie verzorgen? En dat wij deze vastleggen? Dat kan natuurlijk ook. U zegt het maar...

Op basis van de gevoerde administratie stellen wij uw jaarrekening op. Vanzelfsprekend voldoet deze aan alle wettelijke vereisten. Bovendien maken wij deze zo efficiënt mogelijk. Om uw jaarrekening op te stellen werken wij met vaste protocollen. Zo vergeten wij niets. Als Reitsma & De Jong beschikken we over professionele kennis en deze houden we telkens op niveau. Wanneer werk ons kantoor verlaat, zorgen we er altijd voor dat tenminste twee paar ogen er naar heeft gekeken. We leggen alles elektronisch vast en uiteraard staat geheimhouding buiten kijf. Onze werkwijze leidt tot kwaliteitsverbetering en betere productiviteit. Belangrijke factoren in ons vak die u ten goede komen.

Neem contact met ons op

Ondernemers coachen

"Life is what happens while you are busy making other plans" (John Lennon)

In de geest van deze gedachte ondersteunen wij u. Op zo’n manier dat u onderneemt vanuit de strategie die bij ú past. Zelf weet u immers wel welke doelen u heeft en hoe u deze wilt bereiken. Wij helpen u graag als het gaat om duidelijkheid. Wij scheppen deze duidelijkheid terwijl u zelf uw pad kiest. Hierbij fungeren wij als klankbord of coach, waar u op dat moment maar behoefte aan heeft. Wij adviseren u gevraagd en ongevraagd zodat u als ondernemer uw doelen bereikt. Betrokkenheid, slagvaardigheid en duidelijke communicatie is hierbij voor ons vanzelfsprekend. Soms trappen wij op de rem, soms gooien wij wat hout op het vuur. Het is maar net waar de situatie of u om vragen.

De ondernemer... de persoon achter de cijfers

Zaken die je niet in de collegezaal leert...

Of het nu gaat om liquiditeits- en financieringsaanvragen, overdracht vaan aandelen of afgeven van een verklaring, met de meeste zaken hebben onze adviseurs ruimschoots ervaring. Maar in de zaken die wij dagelijks in de praktijk tegenkomen gaat het vaak om meer dan alleen financiële zaken. Als vertrouwenspersoon van de ondernemer praten wij mee over zaken die je niet in de collegezaal leert... maar wel in de praktijk tegen aanloopt. Want, er is inderdaad zoveel meer dan cijfers...

Het menselijke aspect komt in familiebedrijven vaak naar voren en zorgt soms voor nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdracht of nalatenschappen. Steeds weer proberen wij zo objectief mogelijk de zaken voor het voetlicht te brengen. De ondernemer kan zo de beste keuze maken die bij hem past, ook al adviseren wij soms misschien anders.

Neem contact met ons op

Belastingadvies

"Er zijn slechts twee dingen zeker in het leven: dood en belastingen" (Benjamin Franklin)

Helaas, of u nu een ondernemer bent of een particulier: belasting betalen moet in Nederland. Daar komt u helaas niet onderuit. Te veel belasting betalen is echter ook niet nodig...

Wij kunnen u helpen om verstandig met uw aangiften om te gaan. We verstrekken fiscale adviezen en verzorgen belastingaangiften voor particulieren en ondernemers. Dat doen we op een persoonlijke en toegewijde manier, zodat u ervan op aan kunt dat uw zaken altijd perfect en op tijd geregeld zijn. Ook indien het eens wat minder loopt in bijvoorbeeld de communicatie met de belastingdienst kunnen wij u van dienst zijn. Om u te ontzorgen.....

Het begint met contact

Heeft u vragen over uw onderneming? Verkeert uw bedrijf in financiële problemen? Of wilt u weten of u nog op de goede weg zit met uw bedrijf? Neem gerust eens contact met ons op!