• (0593) 56 20 34
Wijster: (0593) 56 20 34  Ureterp: (0512) 78 53 97 
Inloggen

Corona praktische update

Corona praktische update

CORONA UPDATE 16 januari 2021

De rijksoverheid heeft n.a.v. de genomen Corona - maatregelen middelen ter beschikking gesteld om de financiële nadelige gevolgen voor zowel ondernemers als particulieren op te vangen.
De praktijk is dat de regelingen veel vragen praktische vragen oproepen.
Beoordeel of je in aanmerking komt voor het steunpakket. Zie hiervoor deze link

We helpen je graag een weg te vinden in de ondersteuningsmogelijkheden.
Hieronder volgen een aantal handige 'linkjes'.

Wil je weten of en hoe je in aanmerking komt voor tegemoetkomingen? Neem gerust contact met ons op hoe wij je daarbij kunnen helpen.

Samen nog eens rustig doorspreken?

Wil je weten of en hoe je in aanmerking komt voor tegemoetkomingen?
Neem gerust contact met ons op hoe wij je daarbij kunnen helpen.


Benieuwd hoe wij voor onze klanten de benodigde financiële informatie actueel hebben en houden?
Neem gerust contact met ons op en we vertellen je hoe...

De hoofdlijnen lijken duidelijk en de aanvragen lopen op veel punten soepel. De berekeningen kunnen echter vaak pas goed gemaakt worden op basis van een gedetailleerd inzicht in de administratie van het vorig jaar en het nu lopend boekjaar.
Vragen als omzet per week, of over de periode van de maatregelen, wat zijn nu allemaal vaste kosten.. Hoe bereken je bij de nieuwe regeling het omzetverlies.. etc etc.. Samen met jou lopen we door je administratie van dit jaar en die van 2019 en/of 2020 om de cijfers te verzamelen.

Een aantal handige links die van belang kunnen zijn:
- Info bij de KvK

- Info bij de belastingdienst

- Info bij de Rabobank (particulieren incl. privé van de ondernemers)

- Info bij de Rabobank (ondernemers)

- Info bij de ABN (particulieren incl. privé ondernemers)

- Info bij de ABN (ondernemers)

- Info bij de ING (particulieren incl privé ondernemers)

- Info bij de ING (ondernemers)

T.a.v. de informatie bij andere banken verwijzen we u naar de betreffende bank sites. Ook daar vindt u 'Corona' informatie.